Thông tin đối ngoại
Sign In
Thông tin chuyên đề Quý II/2017: Quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam - Nhật Bản: 20 năm hình thành và phát triển
03/07/2017
Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy chính trị không ngừng được nâng cao. Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là nước cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất, đối tác thức hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài, thứ 3 về du lịch, thứ 4 về thương mại. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, ứng phó biến đổi khí hậu, giao lưu địa phương có nhiều tiến triển mới. Sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn quốc tế và khu vực ngày càng chặt chẽ. Hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản. Trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Nhật Bản cũng là một trong số ít các đối tác nước ngoài hỗ trợ Việt Nam xây dựng những đạo luật cụ thể và rất kiên trì trong việc song hành cùng Việt Nam cho tới khi các văn bản pháp luật được ban hành và sau đó hỗ trợ tổ chức thực hiện, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện hơn cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn cụ thể.
Tình hình công tác đối ngoại của Bộ Tư pháp Quý I năm 2016
04/07/2017
Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về pháp luật, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế, đưa quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp với nhiều đối tác ngày càng đi vào chiều sâu.