Sign In
Thông tin đối ngoại
                  
Thông tin chuyên đề Quý II/2017: Quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam - Nhật Bản: 20 năm hình thành và phát triển

03/07/2017

Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy chính trị không ngừng được nâng cao. Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là nước cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất, đối tác thức hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài, thứ 3 về du lịch, thứ 4 về thương mại. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, ứng phó biến đổi khí hậu, giao lưu địa phương có nhiều tiến triển mới. Sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn quốc tế và khu vực ngày càng chặt chẽ. Hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản. Trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, Nhật Bản cũng là một trong số ít các đối tác nước ngoài hỗ trợ Việt Nam xây dựng những đạo luật cụ thể và rất kiên trì trong việc song hành cùng Việt Nam cho tới khi các văn bản pháp luật được ban hành và sau đó hỗ trợ tổ chức thực hiện, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện hơn cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn cụ thể.