Nghiên cứu trao đổi
Sign In
Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế quan trọng hoạt động vì pháp quyền và phát triển
06/02/2017
Cùng với việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp, vào những tháng cuối cùng của năm 2016, Việt Nam cũng chính thức gia nhập Tổ chức Quốc tế về Luật Phát triển (IDLO). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp) Đặng Hoàng Oanh để tìm hiểu rõ hơn về sự kiện được coi là mốc phát triển mới trong hợp tác đa phương về pháp luật và tư pháp. Bà Oanh cho biết:
Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến vấn đề quyền công dân, quyền con người và kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp
03/10/2016
Có thể nói Hiến pháp năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) có nhiều nội dung đổi mới hết sức quan trọng, tiến bộ, nhất là các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...; là cơ sở hiến định quan trọng mở đường cho việc tiếp tục cải cách và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Những nội dung và điểm mới cơ bản của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
02/03/2016
Bài phát biểu của Đ/c Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại Hội nghị phổ biến Nghị định 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật