Diễn đàn pháp luật năm 2017 - Tăng cường tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế
Sign In

Diễn đàn pháp luật năm 2017 - Tăng cường tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm yếu thế

Ngày 15/9/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn pháp luật năm 2017 với chủ đề "Tăng cường tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm người yếu thế"

Nội dung của Diễn đàn là nhằm trao đổi, thảo luận, cập nhật thông tin pháp luật đến các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về kết quả xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường tiếp cận công lý cho người nghèo và nhóm người yếu thế, bao gồm Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), hòa giải ở cơ sở và đảm bảo công lý về khía cạnh giới cho nạn nhân của bạo lực về giới.
Dưới đây là một số tham luận được trình bày tại Diễn đàn.