Trang thông tin Hợp tác quốc tế về pháp luật
Sign In
Tin hoạt động
                  
Bộ trưởng Lê Thành Long kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

30/11/2017

Ngày 28/11/2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Tư pháp đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào. Cùng đi có nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ.

Thông tin đối ngoại
                  
Thông tin chuyên đề Quý IV/2017 về Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 - 2020

13/11/2017

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã tổ chức các hoạt động cụ thể như sau: